Alles over

Als iemand zorg nodig heeft, komen hier natuurlijk financiële aspecten bij kijken. Gelukkig hoeft de deelnemer de begeleiding bij Zorgstal Balans meestal niet zelf te betalen. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de mogelijkheden met betrekking tot de financiering.

Onze begeleiding kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Deze financiering wordt onderverdeeld in twee categorieën: Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB).

Image Description

Zorg in Natura

ZIN wordt door de gemeente of het zorgkantoor ingekocht via aanbestedingen (inkoopopdrachten). Dit betekent dat de gemeente of het zorgkantoor bepaalt met welke organisaties er afspraken gemaakt worden over het leveren van zorg.

“De deelnemer kan kiezen uit het aanbod van organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt.”
Image Description

Verschillende gemeenten in de omgeving hebben afspraken gemaakt met de Coöperatie Boer en Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers. Doordat wij hier lid van zijn, kunnen wij begeleiding bieden in elke gemeente die afspraken heeft gemaakt met de Coöperatie Boer en Zorg. Ook kunnen wij zelf afspraken maken met gemeenten over het leveren van zorg.

Persoonsgebonden Budget

Een PGB is een bedrag waarmee de cliënt zelf zorg en ondersteuning kan inkopen.

“De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget voor de deelnemer, wat betekent dat de SVB de rekeningen van zorgverleners betaalt.”
Image Description

Het zorgkantoor of de gemeente controleert of de zorg passend is. Bij deze vorm van financiering bepaalt de deelnemer zelf bij welke organisatie(s) er zorg ingekocht wordt. De deelnemer moet dan ook zelf een contract afsluiten met een organisatie, een planning maken, de administratie bijhouden, etc. Wij kunnen ook begeleiding bieden aan deelnemers met een PGB, hiervoor hebben wij vaste tarieven.

Jeugdwet, WMO of WLZ?

De financiën voor ZIN en PGB worden betaald door de gemeente of het zorgkantoor. Er wordt dan aanspraak gemaakt op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Onder welke wet een deelnemer valt is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer.

“Voor de begeleiding bij Zorgstal Balans maakt het niet uit vanuit welke wet de zorg gefinancierd wordt. Onze begeleiding kan vanuit al deze wetten gefinancierd worden.”
Image Description

Het is niet altijd meteen duidelijk onder welke wet een deelnemer valt. Als hier vragen over zijn, kan er contact opgenomen worden met de cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning is een gratis voorziening vanuit de gemeente. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in jouw belang.

Onderaannemerschap

Daarnaast werken wij ook met onderaannemerschap.

“Heb je vragen over welke vorm van financiering het beste bij jouw persoonlijke situatie past? Of ben je nieuwsgierig naar de actuele tarieven? Neem gerust contact met ons op, dan geven we je meer informatie of denken we met je mee.”
Image Description

Bij deze vorm van financiering is er al een andere organisatie betrokken bij de deelnemer, bijvoorbeeld als de deelnemer in een woonvorm woont. Deze organisatie is dan de hoofdaannemer. De begeleiding bij ons kan in opdracht van de hoofdaannemer plaatsvinden. Zorgstal Balans wordt op dat moment de onderaannemer.