Wij garanderen kwaliteit door

Image Description
SKJ

Bij Zorgstal Balans vinden wij kwaliteit van zorg essentieel. Om deze reden hebben wij onder andere een jeugd- en gezinsprofessional SKJ in dienst. Dit betekent dat de medewerker geregistreerd staat bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Meer informatie over SKJ is te vinden door op deze link te klikken: www.skjeugd.nl

Image Description
Kwaliteit Laat Je Zien

Om onze kwaliteit nog beter te kunnen waarborgen, zijn wij in het bezit van verschillende keurmerken. Een van deze keurmerken is Kwaliteit Laat Je Zien. Dit is hét keurmerk voor zorgboerderijen. Het bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Zorgboeren die met dit keurmerk werken, zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelingsmogelijkheden voorop. Dit doen we door het opstellen van een goede begeleidingscyclus en de deelnemers volop ruimte te geven om op verschillende momenten en manieren hun mening en belangen te delen. Ook is er veel aandacht voor veiligheid en continuïteit. Meer informatie over Kwaliteit Laat Je Zien is te vinden door op deze link te klikken: www.kljz.nl

Image Description
SBB

Als laatste zijn wij door SBB aangewezen als erkend leerbedrijf. Dit houdt onder andere in dat wij studenten een goede en veilige werkplek bieden en dat er een praktijkopleider is die de tijd en de middelen heeft om de student op de werkvloer te begeleiden. Hiermee draagt Zorgstal Balans bij aan de toekomst van het vakmanschap. Meer informatie over SBB is te vinden door op deze link te klikken: www.s-bb.nl

Image Description
GD Keurmerk Zoönosen

Een belangrijk onderdeel van kwaliteit is veiligheid. Om de veiligheid op de Zorgstal te waarborgen zijn wij onder andere in het bezit van het GD Keurmerk Zoönosen. Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Met dit keurmerk tonen wij aan dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. Meer informatie over het Keurmerk Zoönosen is te vinden door op deze link te klikken: www.gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen

Image Description
Stichting Veilige Paardensport

Verder zijn wij in het bezit van het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport. Met dit keurmerk tonen wij aan dat wij aan de eisen voldoen om veilig en verantwoord begeleiding bij het omgaan met de paarden aan te kunnen bieden. Deze eisen zijn veelomvattend en gaan bijvoorbeeld over het erf, de rijbaan, de stallen en het dragen van een veiligheidscap en geschikte kleding. Meer informatie over het aanvraagproces van het veiligheidscertificaat is te vinden door op deze link te klikken: www.veiligpaardrijden.nl/home/veiligheidscertificaat/aanvragen-veiligheidscertificaat

Image Description
Inspraak

Bij Zorgstal Balans vinden wij het ook erg belangrijk dat de deelnemers en hun naastbetrokkenen kunnen meebeslissen over de zorg. Om deze reden wordt er 4 keer per jaar een inspraakmoment georganiseerd. Alle deelnemers en hun naastbetrokkenen zijn dan welkom op de Zorgstal om gezamenlijk een vooraf vastgesteld thema te bespreken. Deelnemers en hun naastbetrokkenen kunnen zelf een thema aandragen, maar dit kan ook bepaald worden door medewerkers van de Zorgstal. Daarnaast wordt er elk jaar een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Deelnemers en hun naastbetrokkenen vullen dan anoniem een vragenlijst in om te laten weten hoe tevreden zij zijn over verschillende onderwerpen die spelen op de Zorgstal. Zij krijgen ook de kans om suggesties voor verbeteringen aan te dragen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kwaliteit van zorg continu onder de aandacht blijft.