Krijg antwoord op je vragen over

Een dagbesteding is een plek die zorgt voor een zinvolle invulling van de dag, vaak met een herkenbare dagstructuur. Bij Zorgstal Balans kun je dit in een groepje of alleen doen. Dit is afhankelijk van wat bij jou past. Dagbesteding zorgt er ook voor dat naastbetrokkenen worden ontlast en kan bijdragen aan het vergroten van de zelfstandigheid van de deelnemers. De activiteiten worden begeleid door professionele medewerkers met kennis en ervaring in de zorg.
Met ambulante begeleiding worden deelnemers ondersteund in het dagelijks leven. Bij deze vorm van begeleiding, komt de begeleider vaak bij de deelnemer thuis. Bij de start van ambulante begeleiding wordt er samen gekeken wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van de deelnemer.
Vraaggericht werken is een methode waarbij de behoefte en de wens van de deelnemer centraal staan. De deelnemer en de professional gaan bij deze methode met elkaar in gesprek over de meest geschikte zorg. De professional stelt zich daarbij flexibel en creatief op en laat zich leiden door de zorgbehoeften van de deelnemer. Kenmerken van vraaggericht werken zijn een goede communicatie, keuzemogelijkheden en samenwerking.
Zorgstal Balans rekent verschillende tarieven voor groepsbegeleiding en individuele begeleiding. De groepsbegeleiding wordt per dagdeel afgenomen en de individuele begeleiding per uur. Voor de meest actuele tarieven kun je contact met ons opnemen.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de omgang met dieren positieve effecten heeft op het welzijn van de mens. Zo zijn er fysieke effecten, zoals een verlaging van de hartslag en de bloeddruk. Daarnaast stimuleert de omgang met dieren de geestelijke capaciteiten, zoals het geheugen en communicatieve vaardigheden. Met name bij kinderen wordt ook de ontwikkeling van het inlevingsvermogen in anderen gestimuleerd. Verder heeft de omgang met dieren een positief effect op het gevoel van eigenwaarde, een dier oordeelt namelijk niet. Bij Zorgstal Balans ligt de aandacht niet alleen op de omgang met dieren, maar ook op de verzorging. Hierdoor wordt het verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd en leren deelnemers taakgericht werken.
Elke deelnemer is anders. Iedereen heeft zijn of haar eigen achtergrond, zijn eigen talenten en zijn eigen zorgvraag. Bij Zorgstal Balans mag iedereen zichzelf zijn en zijn eigen uitdagingen hebben. Hier hoort voor ons ook bij dat deze uitdagingen omgezet worden in doelen waar de deelnemers aan kunnen werken. Om de doelen te bereiken, proberen wij zo veel mogelijk gebruik te maken van de talenten waar een deelnemer over beschikt.
Door een vaste structuur aan te houden, weten deelnemers wat ze kunnen verwachten. Structuur maakt de dag voorspelbaar en duidelijk. Dit geeft houvast en de meeste deelnemers zullen hierdoor snel een gevoel van veiligheid ervaren. Deze veiligheid heef een deelnemer nodig om zich goed te voelen en zich te kunnen ontwikkelen.
Inmiddels is het algemeen bekend dat veel stress om allerlei redenen slecht is voor je lichaam en geest. Deelnemers die bij Zorgstal Balans komen, ervaren vaak stress door de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Een deelnemer heeft bijvoorbeeld moeite om mee te komen op school, heeft minder zelfvertrouwen, weinig sociale contacten of een thuissituatie waarin veel stress voorkomt. Wij richten ons bewust op ontspanning, zodat lichaam en geest de kans krijgen om te herstellen van deze stress. Daarnaast geloven wij dat ontspanning essentieel is voor de deelnemers om zich te kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen.
Nee, wij bieden geen pensionstalling aan. Bij Zorgstal Balans hebben we ruimte voor 5 paarden en deze wordt ingenomen door onze eigen paarden. Onder het kopje ´Onze dieren´ is te vinden welke paarden wij hebben.
Nee, bij Zorgstal Balans worden geen reguliere paardrijlessen aangeboden. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld anderhalf uur per week individuele begeleiding te volgen, specifiek gericht op paardrijden. Hiervoor is het belangrijk dat de deelnemer een zorgvraag heeft en dat er een indicatie is.
Je vraagt zorg aan bij de gemeente of het zorgkantoor. Waar je moet zijn, hangt af van de soort zorg. Bij de aanvraag moet je vaak al laten weten of je die zorg via Zorg In Natura of via een PGB wilt. Een goed begin is meestal om contact op te nemen met de gemeente waarin je woont, zij kunnen je in de meeste gevallen verder helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Bij Zorgstal Balans zijn wij altijd bereid om met je mee te denken, neem dus gerust contact met ons op als je er niet uitkomt.
Neem contact met ons op. We beantwoorden graag al jouw vragen.